DK-teknik

Allévägen 60
192 76  SOLLENTUNA

Tel: 070-693 0865

Epost:  ove_AT_dkteknik.se
(Obs! byt _AT_ mot @ för att sända epost. _AT_ är där endast för att undvika SPAM !!)

 

 

Vi hjälper dig som har ett litet företag på upp till ca 10 personer i norra Stor-Stockholm och Uppsala-området med det mesta inom data och tele.

Vi installerar och konfigurerar arbetsplatsdatorer, skrivare, nätverk och servrar med operativsystem från Microsoft.

Vi installerar Internetanslutning via modem och ADSL, konfigurerar epostsystem och installerar Webservrar. Vi bygger däremot normalt inte websidor.

Vi kan leverera utrustning och programvara om du vill det även om det inte är vår primära verksamhet. Vi installerar gärna utrustning och program levererat av annan leverantör eller som du själv köpt på postorder.

Vi kan leverera skräddarsydda informations- och databas-system om inte standardprogram med rätta funktionerna finns att köpa på marknaden. Vi programmerar i Microsoft Visual Foxpro. Det betyder att vi även kan göra specialanpassningar till standardprogram utvecklade i Microsoft Visual Foxpro och i dBASE, exempelvis Mamut Business Software. Vi har utvecklat ett otal registreringsprogram för svarskuponger från marknadskampanjer. Vi har även utvecklat enklare ordersystem och anpassningar till större ordersystem där inte indata direkt kan matas in i ordersystemet eller där ordersystemet inte direkt kan kommunicera med logistiksystemet.